Στην Άνδρο ο πρώτος Οργανισμός Επιστασίας Γης στην Ελλάδα - LIFE TERRACESCAPE

Στην Άνδρο ο πρώτος Οργανισμός Επιστασίας Γης στην Ελλάδα

31.01.2020
Στην Άνδρο ο πρώτος Οργανισμός Επιστασίας Γης στην Ελλάδα

Ο πρώτος Οργανισμός Επιστασίας Γης στην Ελλάδα είναι γεγονός, και συστάθηκε στην Άνδρο. Ο Οργανισμός αποτελεί μια συνεργασία του Πράσινου Ταμείου, του Δήμου Άνδρου και της ΚοινΣΕπ «Αγρότες του Αιγαίου», με στόχο να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά του Αιγαίου, έχοντας ως εφαλτήριο το νησί της Άνδρου.

Ο Οργανισμός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο των φορέων, στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE, και θέτει το οργανωτικό πλαίσιο για την έναρξη εφαρμογής της συμμετοχικής επιστασίας στην Άνδρο, όπως και στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης θα υλοποιεί δράσεις για την  προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, παράγοντας κλιματικά «φιλικά» αγροδιατροφικά προϊόντα με επανακαλλιέργεια αγρών σε εγκαταλειμμένες αναβαθμίδες στο Αιγαίο. Η επίτευξη του σκοπού αυτού θα συμβάλλει στη δημιουργία πράσινων υποδομών που θα συνεισφέρουν στην κλιματική ανθεκτικότητα και στη βιωσιμότητα του τοπικού πρωτογενούς τομέα.

Η Συμμετοχική Επιστασία Γης (Land Stewardship) αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για τη φύση και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες και χρήστες γης (αγρότες, κτηνοτρόφους, κ.λπ.), οι οποίοι παραχωρούν τη γη τους σε οργανισμούς σχετικούς με βιώσιμη διαχείριση μέσα από εθελοντικές συμφωνίες. Σήμερα, η επιστασία της γης χρησιμοποιείται στις περισσότερες ηπείρους του κόσμου ως εργαλείο διαχείρισης και διατήρησης της φύσης και της βιοποικιλότητας. Μέσω του έργου LIFE TERRACESCAPE, η επιστασία της γης θα εφαρμοσθεί ως στρατηγική μέθοδος που παράγει ισχυρή συμμετοχή των τοπικών φορέων και των χρηστών της γης, με σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ιδιοκτητών και των χρηστών της γης στη διατήρηση της φύσης και του τοπίου της Άνδρου. Πρόκειται για μια καινοτόμα, για τη χώρα μας, προσέγγιση, που αφορά στην εθελοντική συνεργασία μικρο-ιδιοκτητών γης, αγροτών, τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών φορέων, καθώς και τοπικών επιχειρήσεων, για την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικών πρακτικών καλλιέργειας και προστασίας του αγροτικού τοπίου, με σύγχρονες, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες πρακτικές.

Εάν ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο φιλόδοξο αυτό εγχείρημα που ξεκινά στην Άνδρο και φιλοδοξεί να εξαπλωθεί σε όλο το Αιγαίο, σας προσκαλούμε να γίνετε «Φίλοι» των Αγροτών του Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Οργανισμό, τη λειτουργία του, καθώς και για δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:  http://landstewardship.gr/