Παλιό Δημοτικό Σχολείο Κοχύλου - LIFE TERRACESCAPE

Παλιό Δημοτικό Σχολείο Κοχύλου

Το παλιό Δημοτικό Σχολείο Κοχύλου

Το κτίριο του παλιού Δημοτικού Σχολείου Κοχύλου έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο Άνδρου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τις ανάγκες του έργου. Το κτίριο – χώρος εργασίας, θα αποτελεί σημείο αναφοράς του έργου στο νησί, και θα αξιοποιηθεί για την πραγματοποίηση του Σχολείου Ξερολιθιάς και ενημερωτικών εκδηλώσεων, ενώ θα μελλοντικά θα υπάρχει και η δυνατότητα φιλοξενίας εθελοντών και ερευνητών.

Το κτίριο κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πρώτου κανονιστικού κειμένου για τον σχολικό χώρο στην Ελλάδα, του 1894, το οποίο συντάχθηκε από τον νομομηχανικό Δ. Καλλία. Αποτελεί σημαντικό κομμάτι της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και χαρακτηρίζεται ως σχολικό κτίριο τύπου «Καλλία».Παλιό Δημοτικό Σχολείο ΚοχύλουΠαλιό Δημοτικό Σχολείο ΚοχύλουΠαλιό Δημοτικό Σχολείο Κοχύλου