Παλιό Δημοτικό Σχολείο Κοχύλου - LIFE TERRACESCAPE