Δήμος Άνδρου - LIFE TERRACESCAPE

Δήμος Άνδρου

Ο Δήμος Άνδρου ανήκει στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει την Άνδρο και τις γειτονικές νησίδες. Οι μεγαλύτεροι οικισμοί είναι η Άνδρος (γνωστή και ως Χώρα, πρωτεύουσα του νησιού και έδρα του Δήμου), το Γαύριο, το Μπατσί και ο Όρμος Κορθίου.

Ο Δήμος Άνδρου έχει ήδη υπογράψει το Σύμφωνο των Δήμαρχων, δηλαδή την δέσμευση του Δήμου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με σχετικότερο προς το LIFE TERRACESAPE, το έργο LIFE ANDROSSPA (LIFE10 NAT/GR/000637) στο οποίο υπήρξε συντονιστής δικαιούχος. Οι σημαντικότερες και συναφείς αρμοδιότητές του στο πλαίσιο του έργου LIFE ANDROSSPA περιελάμβαναν δράσεις που σχετίζονταν με την αποκατάσταση στοιχείων τοπίου και την επανακαλλιέργεια εγκαταλειμμένων γεωργικών εκτάσεων με τοπικές ποικιλίες.

www.andros.gr