Περιοχές Δράσης - LIFE TERRACESCAPE

Περιοχές Δράσης

Το έργο θα υλοποιηθεί στην Άνδρο και σε επιλεγμένα νησιά του Αιγαίου Αρχιπελάγους. 

Οι αναβαθμίδες της Άνδρου, με τις ιδιαίτερης τεχνοτροπίας ξερολιθιές, κατασκευασμένες σε μεγάλο βαθμό από σχιστόπλακες, διατρέχουν ολόκληρο τον όγκο του νησιού. Οι παραδοσιακές γεωργικές πρακτικές, όπως και η καλλιέργεια παραδοσιακών ποικιλιών και ιδιαίτερα σιτηρών σε αναβαθμίδες, ως μια προσπάθεια των ντόπιων να εκμεταλλευθούν όσο το δυνατό μεγαλύτερες και γόνιμες εκτάσεις, γνώρισαν ιδιαίτερη ανάπτυξη στο νησί. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις του νησιού αποτελούν περίπου το 10% της συνολικής έκτασης, με το μεγαλύτερο ποσοστό να είναι επικλινείς υπό τη μορφή αναβαθμίδων. Οι κυριότερες γεωργικές εκτάσεις εντοπίζονται στις κοιλάδες του Φελλού, του Γαυρίου, του Πιτροφού και του Κορθίου, ενώ καλλιεργούμενες εκτάσεις σε αναβαθμίδες υπάρχουν διάσπαρτες στους περισσότερους οικισμούς της Άνδρου με εκτενέστερες στο Κόρθι και την κοιλάδα της Μεσαριάς.

LIFE TERRACESCAPE