Γνωρίζατε ότι - LIFE TERRACESCAPE

Γνωρίζατε ότι

Βιοποικιλότητα στις αναβαθμίδες Οι τοπικές ποικιλίες είναι προσαρμοσμένες, εδώ και αιώνες, στις εδαφο-κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στα νησιά, ειδικά την μειωμένη διαθεσιμότητα νερού. Έτσι, εκτιμάται ότι μπορούν καλύτερα να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή.


Αιγαιόσαυρα (Podarcis erhardii)

Αυτό το ημερόβιο ζώο, είναι το πιο κοινό είδος σαύρας στις Κυκλάδες. Τα πρωινά ρυθμίζει τη θερμοκρασία της καθισμένη πάνω σε πέτρες, , και στη συνέχεια αναζητά τη λεία της (έντοµα, αραχνίδια, µικρά σαλιγκάρια).

Προτιμά τις αναβαθμίδες και τις ξερολιθιές, γι’ αυτό και συναντάται παντού στην Άνδρο.


Κυρτοδάχτυλος (Mediodactylus kotschyi)

Είναι δραστήριο κυρίως το σούρουπο. Όταν απειλείται μπορεί να παράγει χαρακτηριστικούς ήχους σε υψηλή συχνότητα.

Προτιμά τις αναβαθμίδες και τις ξερολιθιές, γι’ αυτό και απαντά συχνά-πυκνά στο νησί της Άνδρου.