Επίσκεψη ομάδας του εργου σε Έργα Συμμετοχικής Επιστασίας Γης της Καταλονίας - LIFE TERRACESCAPE

Επίσκεψη ομάδας του εργου σε Έργα Συμμετοχικής Επιστασίας Γης της Καταλονίας

03.10.2018