Επικοινωνία - LIFE TERRACESCAPE

Επικοινωνία

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τμήμα Γεωγραφίας, Εργαστήριο Βιογεωγραφίας & Οικολογίας
Διεύθυνση: Λόφος Πανεπιστημίου, 81 100, Μυτιλήνη 

Τ: 22510 36406
E-mail: t.petanidou@aegean.gr
Ιστοσελίδες: www.aegean.grhttp://bioecolab-aegean.blogspot.gr 

Φόρμα Επικοινωνίας