Δράσεις Επικοινωνίας - LIFE TERRACESCAPE

Δράσεις Επικοινωνίας

Οι δράσεις επικοινωνίας θα εστιάσουν στην στοχευμένη και ουσιαστική ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και του ευρέος κοινού, σχετικά με τους στόχους και τα αποτελέσματα των δράσεων του έργου, καθώς και στην ανταλλαγή γνώσης μεταξύ ειδικών ομάδων και τοπικών χρηστών γης. Μακροπρόθεσμος στόχος, η προώθηση της διατήρησης του μοναδικού τοπίου αναβαθμίδων της Άνδρου, αλλά και ολόκληρου του Αιγαίου.

E.1 Δράσεις επικοινωνίας – ευαισθητοποίησης του κοινού
Εφαρμογή μιας ευρείας εκστρατείας ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού για την προβολή των δράσεων και στόχων του έργου αναφορικά με την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, για την σημασία των αναβαθμίδων ως «πράσινων υποδομών», ειδικότερα μέσα από τον ρόλο τους στην εξομάλυνση των ακραίων κλιματικών μεταβολών και στη βελτίωση των οικοσυστημικών δεικτών. Μακροπρόθεσμος στόχος, η ουσιαστική ευαισθητοποίηση σχετικά με την αξία της διατήρησης του τοπίου και της βιοποικιλότητας μέσα από την λειτουργική αποκατάσταση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων.

Στο πλαίσιο της δράσης θα παραχθούν ενημερωτικό υλικό, πινακίδες πληροφόρησης, ντοκιμαντέρ και υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα διανεμηθεί σε επισκέπτες, κατοίκους, και πολίτες ολόκληρης της χώρας.

E.2 Προώθηση του οικοτουρισμού
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, και προώθηση «παραγωγικών διαδρομών» που θα συμβάλλουν στην τουριστική αξιοποίηση των αναβαθμιδωμένων εκτάσεων με την ενίσχυση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και την προσέλκυση ποιοτικού τουρισμού.