Ξεκίνησε η καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών στις περιοχές επίδειξης του έργου - LIFE TERRACESCAPE

Ξεκίνησε η καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών στις περιοχές επίδειξης του έργου

08.08.2018
Ξεκίνησε η καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών στις περιοχές επίδειξης του έργουΞεκίνησε η καταγραφή των μετεωρολογικών συνθηκών στις περιοχές επίδειξης του έργου

Πέντε μετεωρολογικοί σταθμοί εγκαταστάθηκαν στην Άνδρο από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών τον Ιούνιο, στα πλαίσια του έργου LIFE Terracescape. Στους σταθμούς  περιλαμβάνονται ένας κεντρικός αυτόματος ακτινο-μετεωρολογικός σταθμός, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Μουστάκειο Ίδρυμα (Κόρθι) και τέσσερις μικροί σταθμοί με ύψος περίπου 2 μέτρα από το έδαφος στο κτήμα του Μουστάκειου Ιδρύματος, στη Μονή Παναχράντου, και σε κτήματα στο Γιαννισαίο και στο Κόρθι.

Στον κεντρικό μετεωρολογικό σταθμό πραγματοποιούνται καταγραφές κάθε λεπτό, για μια σειρά μετεωρολογικών παραμέτρων όπως η θερμοκρασία, η ταχύτητα και η διεύθυνση του πνέοντος ανέμου, καθώς και ο συνολικός υετός. Ο σταθμός συνδέεται μέσω διαδικτύου, αποστέλλοντας τα δεδομένα που συλλέγει ανά 30 λεπτά στη σχετική ιστοσελίδα, η οποία με τη σειρά της ανανεώνεται αυτόματα. Η ιστοσελίδα με το σύνολο των συλλεχθέντων δεδομένων είναι προσβάσιμη σε όλους εδώ.

Οι τέσσερις μικρότεροι σταθμοί που εγκαταστάθηκαν, έχουν τη δυνατότητα καταγραφής, με χρονικό βήμα 10 λεπτών, της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας αέρα, ενώ η συλλογή των δεδομένων είναι δυνατή μόνο με επιτόπια επίσκεψη των σταθμών. 

Η εγκατάσταση των παραπάνω μετεωρολογικών σταθμών αποσκοπεί στην καταγραφή του μικρο-κλίματος των περιοχών όπου θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις από το έργο, καθώς και στην παρατήρηση τυχόν διαφορών πριν και μετά τις παρεμβάσεις καλλιέργειας των αναβαθμίδων.