Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η καλλιέργεια αναβαθμίδων στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE - LIFE TERRACESCAPE

Συνεχίζεται για δεύτερη χρονιά η καλλιέργεια αναβαθμίδων στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE

22.04.2020

Στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE και σε συνέχεια της περυσινής αντίστοιχης προσπάθειας, φέτος καλλιεργήθηκαν από τον Δήμο Άνδρου 430 στρέμματα σε επιλεγμένα χωράφια σε αναβαθμίδες, με σκοπό την επανακαλλιέργειά τους και παραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων.

Τα χωράφια που επιλέχθηκαν βρίσκονται στις περιοχές Ράχη, Όρμο Κορθίου, Βουνί, Κοχύλου, Καππαριά, Γιαννισαίο και Τρομάρχια. Καθώς τα χωράφια αυτά ήταν εγκαταλειμμένα για χρόνια είχε κυριαρχήσει σε αυτά η φρυγανική βλάστηση και απαιτήθηκε εντατικό αρχικό καθάρισμά τους με χρήση μηχανικών μέσων. Στη συνέχεια, οργώθηκαν και σπάρθηκαν κατά βάση με κριθάρι (Hordeum vulgare). Σε μικρότερες εκτάσεις πραγματοποιήθηκαν σπορές με βίκο (Vicia sativa) και λούπινο (Lupinus sp.), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή. Για την προστασία των καλλιεργειών από τη βόσκηση, τα χωράφια περιφράχθηκαν, με το συνολικό μήκος των νέων περιφράξεων να ανέρχεται σε 4,5 χιλιόμετρα.

Τα τοπικά αγροτικά προϊόντα που θα παραχθούν σχεδιάζεται να προωθηθούν σε ενδιαφερόμενες τοπικές επιχειρήσεις και μεταποιητικές μονάδες, μέσω του Οργανισμού Συμμετοχικής Επιστασίας Γης «Αγρότες του Αιγαίου» που συστήθηκε στο πλαίσιο του παρόντος έργου.