Συμμετοχή στο 16ο Συνέδριο για τη Ξερολιθιά - LIFE TERRACESCAPE

Συμμετοχή στο 16ο Συνέδριο για τη Ξερολιθιά

07.11.2018
Συμμετοχή στο 16ο Συνέδριο για τη Ξερολιθιά

Η συντονίστρια του έργου συμμετείχε στο 16ο Συνέδριο της «Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας για την διεπιστημονική έρευνα της Ξερολιθιάς», το οποίο επαναλαμβάνεται ανά διετία, και για το 2018 έλαβε χώρα στην πόλη Ciutadella της Μινόρκας (Ισπανία), από 26 έως 28 Οκτωβρίου. Παρουσίασε το έργο TERRACESCAPE (τίτλος εισήγησης: The Project LIFE TERRACESCAPE: Employing land stewardship to transform terraced landscapes into green infrastructures to better adapt to climate change) ως ένα σημαντικό μελλοντικό εργαλείο για την διατήρηση των ξερολιθικών κτισμάτων και αναβαθμίδων. Εντελώς συμπωματικά, αλλά και συμβολικά, την ίδια περίοδο έγινε γνωστή η αποδοχή από την UNESCO της ένταξης της τέχνης της ξερολιθιάς στον Διεθνή κατάλογο της προστατευτέας άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Πρόγραμμα συνεδρίου