Συμμετοχή στις διαδικτυακές ημερίδες του Πράσινου Ινστιτούτου - LIFE TERRACESCAPE

Συμμετοχή στις διαδικτυακές ημερίδες του Πράσινου Ινστιτούτου

14.05.2021

Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στη διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα "Εδαφική ερημοποίηση - διάβρωση και παραγωγικές αναδασώσεις" που διοργανώθηκε από το Πράσινο Ινστιτούτο στις 18 Μαρτίου.  

Η εισήγηση είναι διαθέσιμη εδώ (1:28:00-1:52:00), όπως και η δευτερολογία (2:32:00-2:45:00). 


Πρακτικά (σελ. 37)

Παρουσίαση