Συμμετοχή στη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή, Mednight 2022, στη Μυτιλήνη - LIFE TERRACESCAPE

Συμμετοχή στη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή, Mednight 2022, στη Μυτιλήνη

29.09.2022

Το Έργο LIFE TERRACESCAPE θα συμμετέχει στη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή, Mednight 2022, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2022, στη Μυτιλήνη.  

Ο οργανισμός Science Communication (SciCo), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, θα γιορτάσει τη Μεσογειακή Βραδιά Ερευνητή, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση μιας σειράς δραστηριοτήτων που ξεκίνησαν αρχές Απριλίου με τη συμμετοχή διαφόρων μεσογειακών χωρών, στοχεύοντας στη δημιουργία μiας μεσογειακής ενότητας γύρω από την επιστήμη.