Συλλογή γενετικού υλικού ρίγανης - LIFE TERRACESCAPE

Συλλογή γενετικού υλικού ρίγανης

02.11.2020

Στην Άνδρο βρέθηκαν ερευνητές του ΕΛΓΟ-ΔHMHTΡA και σε συνεργασία με τον Δήμο Άνδρου συνέλλεξαν γενετικό υλικό αυτοφυούς ρίγανης. Τα δείγματα θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μητρικής συλλογής ρίγανης με στόχο τον πολλαπλασιασμό και την παραγωγή νέων φυτών. Τα παραγόμενα φυτά ρίγανης θα αξιοποιηθούν για την καλλιέργεια αναβαθμίδων με Ανδριώτικη ρίγανη. Μια ολιστική προσέγγιση αξιοποίησης της αυτοφυούς χλωρίδας αρωματικών φυτών για την καλλιέργεια των εγκαταλειμμένων αναβαθμίδων με στόχο και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του νησιού.