Πρόσκληση στα εγκαίνια της έκθεσης "Αναβαθμίδες του Αιγαίου: Εικόνες από το Παρελθόν έως το Μέλλον" - LIFE TERRACESCAPE

Πρόσκληση στα εγκαίνια της έκθεσης "Αναβαθμίδες του Αιγαίου: Εικόνες από το Παρελθόν έως το Μέλλον"

29.08.2022

Στις 10 Σεπτεμβρίου, στη Χώρα Άνδρου, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης "Αναβαθμίδες του Αιγαίου: Εικόνες από το Παρελθόν έως το Μέλλον". Μια σύνοψη δραστηριοτήτων πολιτισμού που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου LIFE TERRACESCAPE (2017-2022), μια αφορμή για σκέψη (και δράση!) για το δικό μας μέλλον. Η παρουσία σας θα μας δώσει μεγάλη χαρά!

Αφίσα

Φυλλάδιο