Παρουσίαση έργου σε Συνάντηση Παρουσίασης και Δικτύωσης έργων LIFE - LIFE TERRACESCAPE

Παρουσίαση έργου σε Συνάντηση Παρουσίασης και Δικτύωσης έργων LIFE

30.07.2019
Παρουσίαση έργου σε Συνάντηση Παρουσίασης και Δικτύωσης έργων LIFE

Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ του Ελληνικού Εθνικού Σημείου Επαφής του Προγράμματος LIFE και του αντίστοιχου Κυπριακού, διοργανώθηκε Συνάντηση Παρουσίασης και Δικτύωσης Ελληνικών Έργων LIFE για το Περιβάλλον και το Κλίμα με το Κυπριακό Εθνικό Σημείο Επαφής, την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, στα γραφεία του Πράσινου Ταμείου, στην Κηφισιά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 10 έργα LIFE, μεταξύ των οποίων και το τρέχον έργο LIFE TERRACESCAPE, το οποίο παρουσιάστηκε από την Υπεύθυνη Συμμετοχικής Επιστασίας Γης του έργου, κα Βίκυ Κλεφτογιάννη. Η εν λόγω συνάντηση δικτύωσης είχε σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, καθώς και τη διερεύνηση πιθανών μελλοντικών συνεργειών μεταξύ φορέων Ελλάδας και Κύπρου.