Παράταση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα» - LIFE TERRACESCAPE

Παράταση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής «Οι αναβαθμίδες καλλιέργειας στην Ελλάδα: παλιά, τώρα, για πάντα»

18.01.2021

Παράταση πήρε ο μαθητικός διαγωνισμός ζωγραφικής μέχρι τις 15 Μαρτίου 2021.  

Σκοπός του  Διαγωνισμού είναι η απεικόνιση/αναπαράσταση του αναβαθμιδωμένου τοπίου, ενός από τα πιο χαρακτηριστικά τοπία της Ελλάδας και ολόκληρης της Μεσογείου, με πολυποίκιλα οφέλη (περιβαλλοντικά, κοινωνικο-οικονομικά, πολιτισμικά), μέσα από τη ματιά των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων.

Περισσότερα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να βρείτε εδώ.