Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Συντονιστής Εταίρος) - LIFE TERRACESCAPE

Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Συντονιστής Εταίρος)

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένα από τα νεοσύστατα πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα πολυνησιωτικό πανεπιστήμιο που διαθέτει τμήματα σε ένα δίκτυο νησιών του Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο, Σύρο και Λήμνο). Κατατάσσεται ως ένα από τα σημαντικά πανεπιστήμια της χώρας, αποτελούμενο από 18 Τμήματα.

Στην ομάδα του Πανεπιστημίου εμπλέκονται τρία ερευνητικά εργαστήρια: (1) το Εργαστήριο Bιογεωγραφίας και Οικολογίας, στο Τμήμα Γεωγραφίας, με 30ετή εμπειρία στην έρευνα και διατήρηση του τοπίου, εκτός των άλλων, στα αναβαθμιδωμένα τοπία του Αιγαίου, με σημαντικές και πρωτοποριακές δημοσιεύσεις και βιβλία, αποτέλεσμα αρκετών  ερευνητικών έργων για τις αναβαθμίδες του Αιγαίου Αρχιπελάγους, τα οποία έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, (2) το Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης, στο Τμήμα Περιβάλλοντος, που εστιάζει στο τρίπτυχο «Ανάπτυξη – Περιβάλλον – Σχεδιασμός», με στόχο την αειφόρο τοπική και νησιωτική ανάπτυξη και στη διαχείριση νησιωτικού χώρου, με έμφαση σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την προώθηση τοπικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής και τουριστικών υπηρεσιών, και (3) το Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής, στο Τμήμα Γεωγραφίας, που διαθέτει τεχνογνωσία αιχμής στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και Χαρτογράφησης.

www.aegean.gr
http://bioecolab-aegean.blogspot.gr
http://www.env.aegean.gr/erevna/ergasthria/ergasthrio-topikis-nisiotikis-anaptyksis/ 
http://cartogi-lab.aegean.gr/index.php/GR/