Οδηγός Καλών Πρακτικών του Έργου LIFE TERRACESCAPE - LIFE TERRACESCAPE

Οδηγός Καλών Πρακτικών του Έργου LIFE TERRACESCAPE

27.10.2022

Ο Οδηγός αποτελεί ένα σύνολο Καλών Πρακτικών που προέκυψαν από την εφαρμογή των δράσεων του έργου, καθώς και από την τεχνογνωσία της Ομάδας Εργασίας. Στόχος του Οδηγού Καλών Πρακτικών είναι να μελετηθεί από τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες παραγωγούς της Άνδρου και άλλων νησιών. Η χρήση των πρακτικών που περιγράφονται παρακάτω θα οδηγήσει τους αγρότες σε μία βιώσιμη καλλιέργεια που συμμορφώνεται με την νέα τάση που απαιτεί γεωργία προσαρμοσμένη στις συνθήκες που θέτει η κλιματική αλλαγή. Οι οδηγίες αφορούν κυρίως την καλλιέργεια αναβαθμίδων, όμως μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τύπους εδαφών. Εκτός από τις Καλές Πρακτικές, ο παρών οδηγός περιλαμβάνει και παραδείγματα εφαρμογής τους στις καλλιέργειες: κριθάρι, βίκος, λαθούρι, κρεμμύδι, ρίγανη.

Οδηγός Καλών Πρακτικών