LIFE Andros Park - LIFE TERRACESCAPE

LIFE Andros Park

LIFE16 NAT/GR/000606 «Διατήρηση ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας στην προστατευόμενη περιοχή της Άνδρου ενσωματώνοντας κοινωνικο-οικονομικές αναλύσεις» 

Το έργο υλοποιείται από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, τον Δήμο Άνδρου, την Καΐρειο Βιβλιοθήκη, το Fundación CBD para la conservación de la Biodiversidad y su Habitat, την Εταιρεία για την Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (Mom) και την Εταιρεία Περιβαλλοντικών Συμβούλων NCC, με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χρονικό διάστημα 1/10/2017 – 30/9/2021.

Με βάση τα αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του έργου LIFE ANDROSSPA, το έργο LIFE Andros Park στοχεύει στην επέκταση των δράσεων διατήρησης από την περιοχή ΖΕΠ της Άνδρου και τα είδη πτηνών της, στο σύνολο του δικτύου Natura 2000 της Άνδρου, το οποίο εκτός από την ΖΕΠ περιλαμβάνει μια Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ), καθώς και τα είδη προτεραιότητας, όπως είναι η μεσογειακή φώκια, και τον τύπο οικοτόπου προτεραιότητας Αλλουβιακού δάσους σκλήθρων (Alnus glutinosa) και φράξου (Fraxinus excelsior) (91Ε0*) του δικτύου. Ο απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η εγκαθίδρυση ολιστικής διαχειριστικής στρατηγικής για τις περιοχές Natura 2000 της Άνδρου, με την υποστήριξη και την ενεργό συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των εμπλεκόμενων φορέων.

Βασικός στόχος του έργου είναι η εφαρμογή δράσεων διατήρησης και αποκατάστασης, ώστε να αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό και να βελτιωθεί η κατάσταση διατήρησης του χερσαίου οικότοπου προτεραιότητας των αλλουβιακών δασών σκλήθρων και φράξου (91Ε0*) του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43/EEC, καθώς και των θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας της μεσογειακής φώκιας, του θαλασσοκόρακα και του αιγαιόγλαρου εντός των περιοχών Natura 2000 της Άνδρου (GR4220001 και GR4220028). Για να επιτευχθούν τα παραπάνω, θα υλοποιηθεί μια σειρά μέτρων διατήρησης στη θάλασσα και στην ξηρά, με την ενεργό συμμετοχή τοπικών φορέων και εθελοντών σε όλα τα στάδια σχεδίασης και εφαρμογής των δράσεων.

Στη θάλασσα:

  • Αποτελεσματική διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων που καταλήγουν στη θάλασσα και του εγκαταλειμμένου αλιευτικού εξοπλισμού, για να περιοριστούν τα περιστατικά παγίδευσης και άδηλης αλιείας θαλάσσιων ειδών προτεραιότητας.
  • Εφαρμογή μέτρων για τη μείωση του βαθμού αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους τοπικούς αλιείς και τις προσπάθειες προστασίας της μεσογειακής φώκιας.
  • Σύσταση του σήματος ποιότητας της Άνδρου.

Στην ξηρά:

  • Προστασία των αλλουβιακών δασών σκλήθρου από φαινόμενα υπερβόσκησης, διάβρωσης του εδάφους, υπερχείλισης των ποταμών, και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών , με αποκατάσταση μέρους του δάσους που καταστράφηκε στο παρελθόν.
  • Ex-situ διατήρηση σημαντικών φυτικών ειδών και σχετιζόμενων με τον χερσαίο οικότοπο-στόχο, μυκήτων.
  • Δημιουργία Βοτανικού Κήπου για την προώθηση της ex-situ διατήρησης και σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και δράσεων ευαισθητοποίησης του κοινού.

www.life-androspark.gr