Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου - LIFE TERRACESCAPE

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορθίου (ΚΠΕ Κορθίου) είναι ένα από τα 31 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν στην Ελλάδα υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας. Λειτουργεί από το 2004 στο ιστορικό συγκρότημα της Αγίας Τριάδας, στον οικισμό Μουσιώνας Κορθίου, το οποίο είναι χτισμένο με την παραδοσιακή τέχνη της Ανδριώτικης αρχιτεκτονικής.

Το ΚΠΕ Κορθίου αναπτύσσει δράσεις που απευθύνονται σε μαθητές της περιφέρειας, εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Υλοποιεί Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και συμμετέχει στην παραγωγή συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού. 

Οι δράσεις του ΚΠΕ Κορθίου δεν περιορίζονται μόνο στα εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά και στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών και των εκπαιδευτικών της εμβέλειας του ΚΠΕ. Διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών, συνέδρια και λοιπές εκδηλώσεις, με στόχο την προώθηση, την ανάδειξη και επίλυση τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τοπικές, εθνικές και διεθνείς συνεργασίες με ΑΕΙ, ΤΕΙ, ερευνητικά ιδρύματα, άλλα ΚΠΕ, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλόγους και άλλους κυβερνητικούς ή μη φορείς.

Ο ρόλος του ΚΠΕ Κορθίου στην υλοποίηση του έργου LIFE TERRACESCAPE θα σημαντικός, λόγω της πολύχρονης εξειδίκευσής του στο θέμα των ξερολιθιών, με τίτλο «Ξερολιθιές – δαντελωτοί σχηματισμοί της ελληνικής γης», πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για το οποίο το ΚΠΕ Κορθίου είναι γνωστό ανά την Ελλάδα. 

https://kpekorthiou.blogspot.gr/