Καλλιέργεια χωραφιών σε αναβαθμίδες - LIFE TERRACESCAPE

Καλλιέργεια χωραφιών σε αναβαθμίδες

07.03.2019
Καλλιέργεια χωραφιών σε αναβαθμίδες

Στο πλαίσιο του έργου LIFE TERRACESCAPE ο Δήμος Άνδρου έχει ξεκινήσει εδώ και δύο μήνες την καλλιέργεια επιλεγμένων χωραφιών σε αναβαθμίδες. Σκοπός είναι η επανακαλλιέργειά τους για την παραγωγή υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων.

Τα χωράφια προετοιμάστηκαν κατάλληλα με καθαρισμό τους από ασπαρτιές και άλλους χαμηλούς θάμνους. Ακολούθησε το όργωμά τους και η σπορά είτε χειρωνακτικά, είτε με τη χρήση μηχανικών μέσων και η περίφραξή τους. Το μεγαλύτερο μέρος των χωραφιών σπάρθηκε με τοπική παριανή ποικιλία κριθαριού, που συνδυάστηκε με βίκο στις περιπτώσεις ακαλλιέργητων για χρόνια εκτάσεων, ώστε να εμπλουτιστεί το έδαφος. Επιπλέον, σε μικρότερες εκτάσεις, έχει σπαρθεί κριθάρι βυνοποίησης, ενώ θα ακολουθήσουν σπορές με τοπικές ποικιλίες φάβας και κρεμμυδιού.

Η στόχευση για την περίοδο 2018-2019 αφορά στην καλλιέργεια 250 στρεμμάτων.

Φωτογραφία: Καθαρισμός χωραφιού σε αναβαθμίδα, © Αρχείο Δήμου Άνδρου