Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών καλλιέργειας - LIFE TERRACESCAPE

Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών καλλιέργειας

02.03.2019
Καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών καλλιέργειαςΚαλλιέργεια τοπικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών καλλιέργειαςΚαλλιέργεια τοπικών ποικιλιών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ για ανάπτυξη κλιματικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών καλλιέργειας

Στο πλαίσιο του έργου η ομάδα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ  έχει ξεκινήσει στις εγκαταστάσεις του οργανισμού την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών κριθαριού και λαθουριού («αρακάς της Άνδρου») που θα χρησιμοποιηθούν στις αναβαθμίδες/αιμασιές  του έργου στην Άνδρο για τη συλλογή πολύτιμων δεδομένων για τα χαρακτηριστικά των καλλιεργειών αυτών, καθώς και την εκτίμηση των επιπτώσεών τους στη δομή του εδάφους, και της μικροβιακής κοινότητας. Μέσα από αυτή τη δράση θα μπορέσουν, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα γνώση για την καλλιέργεια των ποικιλιών, να προκύψουν προτεινόμενες «κλιματικά έξυπνες» γεωργικές πρακτικές καλλιέργειας.

 

Φωτογραφίες:

Γενική άποψη του χωραφιού με κριθάρι στον ΕΛΓΟ-Δήμητρα, © ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Κριθάρι στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, © ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Νεαρό φυτό λαθουριού, © ΕΛΓΟ-Δήμητρα