Η Τέχνη της Ξερολιθιάς - LIFE TERRACESCAPE

Η Τέχνη της Ξερολιθιάς

• Η τέχνη της ξερολιθιάς, Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς UNESCO http://ayla.culture.gr/el/η-τέχνη-της-ξερολιθιάς/ 

• Διεθνής Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης της Ξερολιθιάς - International Scientific Society for Drystone Interdisciplinary Study / Société Pierre Sèche (SPS) http://pierreseche-international.org/ 

• International Alliance for Terraced Landscapes (ITLA) 

• Project ALPTER – Terraced landscapes of the alpine arc http://www.alpter.net/