Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών - LIFE TERRACESCAPE

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Έχοντας ιδρυθεί το 1842, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (EAA) είναι το παλαιότερο ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) είναι ένα από τα τρία Ινστιτούτα του ΕΑΑ. Από το 1858, οι μετεωρολογικές παρατηρήσεις διεξάγονται σε τακτική βάση, οπότε το ΙΕΠΒΑ έχει στην διάθεσή του την παλαιότερη βάση μετεωρολογικών δεδομένων στην Ελλάδα. Eπικεντρώνεται στην επιχειρησιακή πρόγνωση του καιρού με σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα, την ανάπτυξη ενός συνεχώς επεκτεινόμενου δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών σε όλη τη χώρα, την εφαρμογή περιοχικών κλιματικών μοντέλων για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, και την καταγραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για τη διαμόρφωση εθνικής ενεργειακής πολιτικής. 

Το ΙΕΠΒΑ διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε συναφή χρηματοδοτούμενα έργα, όπως LIFE ADAPT2CLIMA (Προσαρμογή του γεωργικού τομέα των νησιών της Mεσογείου στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής), ENSEMBLES (Εnsembles based predictions of climate changes and their impacts), MICE (Modelling the impacts of climate extremes), CIRCE (Climate Change and Impact Research: the Mediterranean Environment) και CLIMRUN (Climate Local Information in the Mediterranean region: Responding to User Needs).

www.meteo.noa.gr