Ενημερωτικό δισέλιδο - LIFE TERRACESCAPE

Ενημερωτικό δισέλιδο

04.06.2018

Το παρόν δελτίο σκοπεύει στην ενημέρωση των κατοίκων της Άνδρου σχετικά με το έργο LIFE TERRACESCAPE και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε αυτό. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Άνδρο, καθώς και πληροφορίες που αφορούν στη σύσταση Οργανισμού Επιστασίας Γης, κύριο αντικείμενο του οποίου θα είναι η διαχείριση του εγχειρήματος της επανακαλλιέργειας των αιμασιών. Επίσης, περιέχει βασικές πληροφορίες που αφορούν όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον παραπάνω Οργανισμός. Τέλος, στο δελτίο δίνονται στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιων για περαιτέρω πληροφόρηση.

Ενημερωτικό δισέλιδο