ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - LIFE TERRACESCAPE

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Το ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (πρώην Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας) είναι ένας ερευνητικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο και Επιστημονική Επιτροπή. 

Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, επικεντρώνεται στη διατήρηση των γενετικών πόρων, στη διάδοση σπάνιων και απειλούμενων ειδών και τοπικών ποικιλιών, στην ανάπτυξη φυτών, στην προστασία των φυτών και στην ανάπτυξη των καλλιεργειών. 

Η διατήρηση των φυτικών γενετικών πόρων πραγματοποιείται από την Τράπεζα Διατήρησης Γενετικού Υλικού, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό και την τεκμηρίωση των φυτικών γενετικών πόρων της Ελλάδας. Η Τράπεζα συμμετέχει σε εθνικά και ευρωπαϊκά φόρα (ECPGR, EURISCO, κ.λπ.), καθώς και σε δίκτυα για την διατήρηση των γενετικών πόρων, αναλαμβάνει αποστολές για συλλογή υλικού στην Ελλάδα και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι συλλογές της Τράπεζας διατηρούνται κυρίως ως δείγματα σπόρων σε εγκαταστάσεις ψυχρού θαλάμου στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

www.elgo.grwww.ipgrb.gr