Εκλαϊκευμένη Αναφορά δράσεων και αποτελεσμάτων του Έργου LIFE TERRACESCAPE - LIFE TERRACESCAPE

Εκλαϊκευμένη Αναφορά δράσεων και αποτελεσμάτων του Έργου LIFE TERRACESCAPE

27.10.2022

Η Εκλαϊκευμένη Αναφορά δράσεων και αποτελεσμάτων του έργου αποτελεί μία σύνοψη του συνόλου των δράσεων με σκοπό την ενημέρωση του ευρύτερου κοινού.

Εκλαϊκευμένη αναφορά