Έκδοση του προγράμματος LIFE: “Ready, steady, green! LIFE helps farming and forestry adapt to climate change”   - LIFE TERRACESCAPE

Έκδοση του προγράμματος LIFE: “Ready, steady, green! LIFE helps farming and forestry adapt to climate change”  

23.09.2019

Η νέα έκδοση του προγράμματος LIFE για τα έργα που αφορούν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας. Το έργο LIFE TERRACESCAPE παρουσιάζεται στη σελιδα 19.

“Ready, steady, green! LIFE helps farming and forestry adapt to climate change”