Αναγγελία ημερίδας ενημέρωσης εθνικών και δημοτικών αρχών για το Έργο LIFE TERRACESCAPE - LIFE TERRACESCAPE

Αναγγελία ημερίδας ενημέρωσης εθνικών και δημοτικών αρχών για το Έργο LIFE TERRACESCAPE

10.06.2022

Στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης στις 30 Ιουνίου 2022 στην Αίθουσα Διαλέξεων του Ζωολογικού Μουσείου, του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Αντικείμενο της ημερίδας είναι η παρουσίαση – συζήτηση των αποτελεσμάτων του Έργου σε φορείς εφαρμογής και (Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης, Δήμοι κ.λπ.).

Σημαντικά αποτελέσματα του Έργου – κληροδότημα για τον νησιωτικό χώρο και τα πολλαπλά ενδιαφερόμενα μέρη σε αυτό, είναι το υλικό που έχει εκπονήσει (οδηγοί καλών πρακτικών για αποκατάσταση και καλλιέργεια αναβαθμίδων στο Αιγαίο· Εργαλείο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για αποκατάσταση χωραφιών και καλλιέργειά τους με τοπικές ποικιλίες, ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος για την κλιματική προσαρμογή, την βιοποικιλότητα και την τοπική οικονομία· εκπαιδευτικό υλικό για πολλαπλούς χρήστες). Σημαντικότατη κληρονομιά είναι το «Σχολείο Ξερολιθιάς Άνδρου», ένα σεμινάριο που αποσκοπεί στη μεταφορά τεχνογνωσίας της τέχνης της ξερολιθιάς σε «νέους» τεχνίτες πέτρας. Το σεμινάριο, που επαναλήφθηκε δύο φορές στο πλαίσιο του Έργου, σχεδιάζεται να διατηρήσει την επαναληψιμότητά του στο πλαίσιο του after-LIFE του ίδιου Έργου.

Η ημερίδα θα αναμεταδοθεί διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα webex. Για να την παρακολουθήσετε ακολουθήστε τον σύνδεσμο:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m2c3e2afd6d1539d9d7e8ef6cebfa5a5b

Αναγγελία ημερίδας ενημέρωσης εθνικών και δημοτικών αρχών για το Έργο LIFE TERRACESCAPE

Πρόγραμμα Ημερίδας

Αφίσα