3ο Φόρουμ Ειδικών για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά - LIFE TERRACESCAPE

3ο Φόρουμ Ειδικών για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά

05.07.2022

Στο πλαίσιο της Συνεργασίας Κίνας-Χωρών Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) – China – CEEC Cooperation, πραγματοποιήθηκε το 3ο Φόρουμ Ειδικών για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά, με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή και Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υβριδικά την Τετάρτη 15/6/2022, από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο LIFE TERRACESCAPE, εκπροσωπήθηκε στο Φόρουμ από την συντονίστρια του έργου Θεοδώρα Πετανίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η οποία μίλησε με θέμα «Η συμβολή των αναβαθμίδων στον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της ξηρασίας».